Warning: Array to string conversion in /home/joan/public_html/wp-content/themes/savoy-child/header.php on line 14
Vilkår - Søg Venner

Vilkår

 
Virksomhedsinfo

Telefon:23 60 90 46

Åbningstider:

Mandag til fredag: 18:00 til 19:00

Postadresse

Forchhammersvej 25.4.th 1920 Frederiksberg C

CVR Nr. 38 79 61 43

E-mailadresse:

kontakt@soegvenner.dk

Vi besvarer normalt din mail inden for 24 timer på hverdage,
men ved travlhed kan der dog gå op til maksimalt 48 timer.

Definitioner

I denne aftale har de følgende udtryk tilsvarende betydninger:

Søgvenner.dk – er et selskab registreret i Danmark og omfatter enhver tilhørende juridisk virksomhed.

– “Personlig Information” har betydning som i den danske persondatalov

Accept af aftalen
For at benytte søgvenner.dk må Du acceptere disse vilkår og betingelser.
Persondata loven overholdes da du fra starten godkender at brugernavn og alder og postnummer må vises i de kategorier du tilmelder dig.
Du vil blive anset for at have accepteret disse vilkår og betingelser ved at bruge denne hjemmeside
Hvis Du ikke accepterer disse vilkår og betingelser, skal Du ikke benytte søgvenner.dk webside.

 

Bruger Aftale
Disse vilkår og betingelser udgør aftalen mellem dig og søgvenner.dk i forbindelse med din brug af søgvenner.dk (“Aftalen”).

Kontakt
Du kan kontakte os på følgende måder:
Email: kontakt@soegvenner.dk

MEDLEMSKAB
Berettigelse
Du skal være mellem 25 og 70 år for at registere dig som medlem af søgvenner.dk eller for at bruge dette websted.
Ved at bruge dette websted accepterer Du at være bundet af denne aftale
og overholde alle vilkår og betingelser.

Betaling
Kun medlemmer med gyldigt abonnement kan få adgang til visse dele af Tjenesten.
Abonnementer kan erhverves til de priser, for de perioder og af betalingsmetoder specificeret på siden “Medlemskab”. Priserne er angivet i den valuta vist på medlemskab siden og omfatter alle gældende skatter, medmindre andet er angivet.

Vi fornyer automatisk
Dit medlemskab på tilbagevendende månedlig basis hver 3. måned.  Prisen for fornyelsen, er baseret på din oprindelige abonnementsafgift.

Vi kan til enhver tid ændre vores pris for et abonnement.
Hvis Du i øjeblikket befinder Dig i en abonnementsperiode (og ikke i den indledende tilmeldingsperiode), vil prisernes virkning begynde fra den første kalendermåned efter en meddelelse om prisændringer er blevet sendt til den e-mailadresse, som brugeren benyttede ved tilmelding.
Du kan opsige aftalen, hvis Du ikke accepterer denne prisstigning.

På grund af behandlingstid fra betalingsudbydere, bedes Du bemærke, at eventuelle tilbagevendende kortbetalinger vil påbegynde 48 timer før Dit medlemskab udløber.
Tilbagevendende bank betalingsløsninger vil påbegynde ca. 5 hverdage før Dit medlemskab udløber.
Hvis Du ønsker at annullere automatisk fornyelse, skal dette ske inden de ovennævnte sagsbehandlingstider.
Under alle omstændigheder, skal Du angive aktuelle, fuldstændige og præcise oplysninger til, at abonnementsafgifter, der skal opkræves korrekt
Oplysninger skal opdateres regelmæssigt.

Medlems-ID og password
Som en del af medlemsregistreringen, vil Du blive bedt om at vælge et medlems-ID (brugernavn) og password (adgangskode).
Vi kan nægte at acceptere enkelte brugernavne, herunder hvis det foreslåede medlems-ID efterligner andre, er eller kan være ulovligt, er eller kan være beskyttet af varemærke eller anden intellektuel ejendomsret, som er vulgær eller på anden måde er offensive, eller kan forårsage forvirring, som vi fastsætter i vores absolutte diskretion.
Du er alene ansvarlige for fortrolighed og anvendelse af Dit medlems-id og password (herunder alle aktiviteter, der gennemføres under Dit medlems-id og password) og er enig i ikke at overføre eller videresælge Din brug eller adgang til websiden til en tredje part.
Hvis Du har grund til at tro, at Din konto ikke længere er sikker, skal Du straks underrette os, og straks ændre Dit password ved at opdatere Dine kontoinformation.

Behandling af personoplysninger
(jf. den nye persondatalov maj 2018)

Søgvenner.dk er ansvarlig for behandling af de personoplysninger du giver os, såsom navn, adresse, mobil- og fastnettelefonnummer samt e-mailadresse.

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne registrere dit medlemskab.

Oplysningerne videregives ikke til andre parter.

 

 

 

 

Opsiger du dit medlemskab

Slettes dine oplysninger når opsigelsen er trådt i kraft.

Du har også ret til

Du har ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Du har også ret til at få berigtiget eller slettet urigtige oplysninger om dig.

Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse med dette mailes til kontaktsoegvenner.dk
Søgvenner.dk
er en internet informationservice, der letter kontakten mellem medlemmer, der måske eller måske ikke søger venskab.
BRUGERENS FORPLIGTELSER
Egen risiko
Du anerkender, at Din brug af søgvenner.dk er udelukkende  på egen risiko.
søgvenner.dk forpligter sig til at levere en hjemmeside og en tjeneste, som har til formål at give Dig mulighed for at komme i kontakt med andre personer baseret på kriterier fastlagt af Dig, men søgvenner.dk påtager sig intet ansvar for eventuelle økonomiske eller ikke-økonomiske tab eller skader, Du kan lide for brug af hjemmesiden og/eller tjenesten eller at hjemmesiden ikke fungerer i henhold til Dine forventninger.
Du er selv ansvarlig for Din interaktion med andre medlemmer af søgvenner.dk
søgvenner.dk kan ikke og garanterer ikke, at hvert enkelt medlem eller bruger af søgvenner.dk er, hvem han eller hun hævder at være.
Derfor skal Du være forsigtig i forbindelse med behandlingen af andre medlemmer eller brugere af søgvenner.dk.

Korrekte oplysninger
Det er Dit ansvar at sikre, at de oplysninger, som Du giver til søgvenner.dk er korrekte i alle henseender og ikke modstrider denne aftale og ikke skader nogle personer (fysisk eller legalt) på nogen måde.

Oplysninger fra Dig

Du accepterer, at materiale eller oplysninger, med undtagelse af personlige oplysninger (som kan omfatte Dit fulde navn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer osv.).

Eksponering af virus

Du rådes til at holde Dig opdateret med anti-virus og anti-malware-software på alle tidspunkter.
Vi påtager os ikke noget for eventuelle skader eller tab som følge af virus, malware, spyware, trojanske heste eller nogen anden skadelig software som overføres gennem Dit brug af søgvenner.dk

Dine forpligtelser
Du accepterer at være bundet af følgende regler for brugen af søgvenner.dk:

– Du vil ikke bruge søgvenner.dk til at deltage i nogen form for chikane eller krænkende adfærd, herunder men ikke begrænset til fordelingen af alle seksuelt og / eller racistisk, nedladende, truende, vulgært, obskønt, chikanerende, injurierende, ærekrænkende eller anstødeligt.
(incl, men ikke begrænset til, intellektuel ejendomsret og ret til privatliv).
Du vil ikke sende “spam”, kædebreve, junk mail, eller udøve nogen uopfordret massedistribution af e-mail;

Du vil ikke bruge søgvenner.dk till enhver uautoriseret erhvervsmæssig brug;

Du vil ikke anmode om eller forsøge at hverve nogle penge fra noget medlem eller anden bruger af søgvenner.dk

Du vil ikke chikanere andre ved fortsat at forsøge at kommunikere med en person, der klart har bedt Dig om at ophøre kommunikationen;

– Du vil ikke sende eller overføre materiale, der indeholder virus eller andre computerkoder, filer eller programmer, som har til formål at begrænse eller ødelægge funktionaliteten af computersoftware eller-hardware.

Events og arrangementer
Der er altid selvbetaling ved deltagelse i arrangementer og events.
Du er derfor altid selv ansvarlig for betaling ved FX Fredagbar hvor du selv betaler dine drikkevarer.
og ved deltagelse i andre events eller arrangementer er der også egenbetaling af alle udgifter i forbindelse med dem.

Tilsyn
Vi forbeholder os ret til at overse alle profiler, beskeder, chat, for at sikre, at de opfylder kravene i denne aftale.

Redigeringsinformation
Vi er ikke forpligtet til at overvåge eller gennemgå meddelelser eller materiale sendt af brugere af søgvenner.dk, og er ikke ansvarlig for indholdet af disse beskeder eller materialer. Men vi forbeholder os retten, men er ikke forpligtet til at slette, flytte eller redigere indlæg eller materiale (herunder profiler, beskeder), som vi, efter vores eget skøn, finder at bryde denne aftale eller er at finde uacceptable.
Sikkerhedsinformation
Desværre kan ingen dataoverførsel via internettet garanteres som værende fuldstændig sikker. Mens vi stræber efter at beskytte sådanne oplysninger, garanterer vi ikke og kan ikke garantere sikkerheden for alle oplysninger, som du sender til os. Derfor er enhver oplysning, som du sender til os indberettet på egen risiko.
Ikke desto mindre, når vi modtager din overførsel, vil vi forsøge, at sørge for at bevare sikkerheden af disse oplysninger.
ANNONCER
Ansvaret for indholdet af reklamer (hvis nogen), der optræder på hjemmesiden (herunder hyperlinks til annoncørers egne websteder) påhviler alene annoncørerne. Placeringen af sådanne reklamer udgør ikke en anbefaling eller godkendelse af annoncørens vare eller tjenesteydelse af selskabet.
Hver annoncør er alene ansvarlig for enhver gengivelse foretaget i forbindelse med sin annonces.

OPHAVSRET OG EJENDOMSRET
søgvenner.dk bevarer alle rettigheder, titler og interesser i tjenesten og websiden og de tilhørende intellektuelle ejendomsrettigheder og forbeholder sig alle rettigheder, der ikke er udtrykkeligt tilladt.

Ingen garanti for tilgængelighed
søgvenner.dk er fordelt på en “som er” basis. Vi garanterer ikke, at søgvenner.dk vil være uafbrudt eller fejlfri.
Der kan være forsinkelser, udeladelser og afbrydelser i tilgængeligheden af tjenesten eller webstedet. Hvor det er tilladt ved lov, anerkender Du, at tjenesten (og tilgængeligheden af hjemmesiden), er til rådighed uden nogen garantier af nogen art, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder men ikke begrænset til stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål.

Intet ansvar for tab
Vi accepterer ikke ansvar for tab eller skade, som søgvenner.dk imidlertid gav anledning til (herunder gennem forsømmelighed i det omfang tilladt i henhold til ufravigelige lovgivning), som Du direkte eller indirekte kan udsættes for i forbindelse med Din brug af søgvenner.dk
Vi accepterer heller ikke ethvert ansvar for tab som følge af Din brug af eller tillid til oplysninger indeholdt i eller adgang til via søgvenner.dk

 

AFSLUTNING

Aftalen træder i kraft for medlemmer
Denne aftale forbliver i kraft i fuldt omfang, så længe Du er medlem af tjenesten, eller mens Du på anden måde benytter hjemmesiden.

Opsigelse af medlemskab af dig
Du kan opsige Dit medlemskab når som helst, uanset årsag med virkning fra den første betalingsperiode efter vores modtagelse af Din skriftlige opsigelse, hvis Du ikke er i en indledende tilmelding periode, i hvilket tilfælde Du vil blive opkrævet for det fulde beløb af den oprindelige tilmelding periode.
Opsigelsesfristen kan leveres til den adresse, der er indeholdt i “Kontakt Os” sektionen på hjemmesiden eller blive sendt til den e-mailadresse, der er anført i “Kontakt Os” sektionen på hjemmesiden.

Opsigelse af din adgang til søgvenner.dk
Hvis du misbruger søgvenner.dk til kæreste søgning, eller noget der er sexrelateret vil din profil blive øjeblikkeligt Lukket.
Vi kan, i vores absolutte skøn, afbryde eller suspendere Din adgang til hele eller dele af søgvenner.dk vil til enhver tid med eller uden varsel, uanset årsag, herunder uden begrænsning enhver anden svigagtig, lyssky eller på anden måde ulovlig aktivitet, eller der ellers kan påvirke andre, som benytter søgvenner.dk
Hvis Din adgang til søgvenner.dk suspenderes eller opsiges baseret på Din misligholdelse af denne aftale, vil Dit medlemskab fortsat køre, indtil den opsiges af Dig eller af os.

Opsigelse af medlemskab af os
Vi kan straks opsige Dit medlemskab og Din adgang til søgvenner.dk til enhver tid, hvis vi afgør, (i vores skøn) at Du har brudt denne aftale.
Opsigelsesfristen vil blive leveret til den sidste e-mail-adresse, Du giver os.

Deaktivering grundet manglende brug
Vi kan deaktivere Din konto, hvis Du ikke har brugt tjenesten i en sammenhængende periode på 6 måneder, medmindre Du har et aktivt betalt abonnement.

GENERELT
Manglende overholdelse

Søgvenner.dk påtager sig intet ansvar for eventuelle manglende overholdelse af disse vilkår og betingelser, hvor sådanne fejl er på grund af omstændigheder uden for vores rimelige kontrol.

Intet afkald
Hvis vi giver afkald på eventuelle rettigheder til rådighed for os under disse vilkår og betingelser ved en enkelt lejlighed, betyder det ikke, at disse rettigheder automatisk frafaldes ved nogen anden lejlighed.

Adskillelse
Hvis nogle af disse vilkår og betingelser er anset for at være ugyldige, uden retskraft eller ulovlige af en eller anden grund, træder de resterende betingelser og vilkår fortsat i kraft.

Variation
Vi forbeholder os retten til at ændre denne aftale fra tid til anden, herunder men ikke begrænset til at ændre priserne på et medlemskab.
Ændringer træder i kraft umiddelbart efter anmeldelse på hjemmesiden.
Din fortsatte brug af webstedet efter en sådan meddelelse vil udgøre en aftale, som Du vil være bundet af når disse Betingelser og vilkår er ændret.
Du vil være i stand til at opsige aftalen, inden ændringerne gennemføres.

Opgave
Du må ikke overdrage nogen af Dine rettigheder i henhold til denne aftale eller i forbindelse med søgvenner.dk til en tredje part.
Søgvenner.dk har ret til at overdrage enhver af eller alle sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale eller til søgvenner.dk til tredjemand.